Techniki iniekcji kwasu polimlekowego

Kwas polimlekowy (PLA) to innowacyjny materiał stosowany do modelowania i poprawy konturów pośladków. Jego działanie polega na stymulacji produkcji kolagenu, co prowadzi do zwiększenia objętości i poprawy jędrności skóry.

Główne Cele Iniekcji Kwasu Polimlekowego w Pośladki:

Zwiększenie Objętości i Poprawa Konturów:

 • Dodanie objętości w obszarze pośladków.
 • Modelowanie kształtu i poprawa konturów.
 • Poprawa jędrności i elastyczności skóry.

Zakres szkolenia: Obszar pracy: pośladki

Informacje ogólne:

– szkolenie odbywa się w małych grupach

– czas trwania szkolenia: 2 dni (20h)

– zapewniamy modelki

– szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej

Część teoretyczna:

 • Wprowadzenie do Kwasu Polimlekowego:
 • Krótkie przedstawienie historii stosowania PLA w medycynie estetycznej oraz jego ewolucji jako materiału wypełniającego.
 • Wyjaśnienie, jak PLA stymuluje produkcję kolagenu w skórze, co prowadzi do zwiększenia objętości i poprawy jędrności pośladków.
 • Omówienie procesów biodegradacji PLA w organizmie oraz jego biokompatybilności, co minimalizuje ryzyko reakcji alergicznych.
 • Wskazania i Przeciwwskazania:
 • Przegląd najczęstszych wskazań do stosowania PLA w pośladki, takich jak zwiększenie objętości, modelowanie kształtu, poprawa konturów i jędrności.
 • Omówienie sytuacji, w których stosowanie PLA jest niewskazane, takich jak ciąża, choroby autoimmunologiczne, infekcje skórne.
 • Szczegółowe omówienie anatomii pośladków, w tym warstw tkanki tłuszczowej i mięśniowej.
 • Identyfikacja obszarów pośladków odpowiednich do iniekcji PLA.
 • Procedury związane z właściwym przygotowaniem i przechowywaniem preparatu przed użyciem.
 • Techniki Iniekcji omówienie
 • Wywiad medyczny, oczyszczenie skóry i przygotowanie pacjenta do zabiegu.
 • Szczegółowy opis krok po kroku, jak przeprowadzić zabieg iniekcji PLA, z uwzględnieniem wszystkich etapów i technik.
 • Omówienie typowych reakcji po iniekcji, takich jak zaczerwienienie, obrzęk, siniaki, oraz poważniejszych powikłań, takich jak grudki czy infekcje.
 • Zalecenia dotyczące prewencji powikłań oraz procedury postępowania w przypadku ich wystąpienia.
 • Instrukcje dotyczące pielęgnacji skóry po zabiegu, w tym masaż i zalecenia dla pacjentów dotyczące dalszej opieki.
 • Wytyczne dotyczące monitorowania efektów zabiegu oraz planowania ewentualnych korekt.

Część praktyczna:

 • Przygotowanie Stanowiska: Zapewnienie, że wszystkie narzędzia i materiały są sterylne i gotowe do użycia.
 • Przygotowanie Pacjenta: Omówienie procedury z pacjentem, uzyskanie zgody, przeprowadzenie wywiadu medycznego i oczyszczenie obszaru zabiegowego.
 • Demonstracja przez Instruktora: Instruktor demonstruje prawidłowe techniki iniekcji, krok po kroku, na modelu lub pacjencie.
 • Praktyczne Ćwiczenia: Uczestnicy wykonują iniekcje pod nadzorem instruktora, stosując różne techniki, takie jak technika wachlarzowa, metoda krzyżowa i warstwowa iniekcja.Kontrola i Ocena:
 • Ocena Pracy Uczestników: Instruktor ocenia technikę iniekcji uczestników, korygując błędy i udzielając wskazówek.
 • Feedback i Omówienie: Po każdej sesji praktycznej, instruktor omawia z uczestnikami ich postępy, udziela wskazówek i odpowiada na pytania.
 • Masaż i Pielęgnacja: Uczestnicy uczą się, jak prawidłowo masować obszar zabiegowy, aby równomiernie rozprowadzić preparat i zminimalizować ryzyko powstania grudek.
 • Zalecenia Dla Pacjentów: Praktyczne instrukcje dotyczące pielęgnacji po zabiegu i dalszych zaleceń dla pacjentów.